Friday, April 3, 2020

Bàn rà chuẩn đá granite, mặt phẳng chuẩm đá granite, bàn máp mitutoyo, bàn máp hitech, bàn rà chuẩn hitech, bàn rà chuẩn đá granite hitech, bàn máp giá rẻ, bàn rà chuẩn giá rẻ hitech, giá đỡ bàn máp, giá đỡ bàn rà chuẩn, giá đỡ bàn rà chuẩn hitech, bàn máp insize, giá đỡ chân bàn rà chuẩn bàn máp,

Bàn rà chuẩn đá granite bàn máp đá granite, mặt phẳng chuẩm đá granite

 
Code 3030-05
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 300x300x50mm
Cấp độ phẳng: grade00 (3µm)
Trọng lượng: 19kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
 
Code 4030-07
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 400x300x70mm
Cấp độ phẳng: grade00 (3µm)
Trọng lượng: 25kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
 
Code 4040-07
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 400x400x70mm
Cấp độ phẳng: grade00 (3,5µm)
Trọng lượng: 48kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
 
 
 
Code 6340-10
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 630x400x100mm
Cấp độ phẳng: grade00 (3,5µm)
Trọng lượng: 76kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
 
 
Code 6363-10
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 630x630x100mm
Cấp độ phẳng: grade00 (4µm)
Trọng lượng: 155kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
 
 
 
Code 8050-13
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 800x500x130mm
Cấp độ phẳng: grade00 (4µm)
Trọng lượng: 158kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
 
 
Code 100-63-13
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 1000x630x130mm
Cấp độ phẳng: grade00 (4,5µm)
Trọng lượng: 284kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
Code 100-75-15
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 1000x750x150mm
Cấp độ phẳng: grade00 (5µm)
Trọng lượng: 338kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
Code 100-100-15
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 1000x1000x150mm
Cấp độ phẳng: grade00 (5µm)
Trọng lượng: 450kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
 
 
 
 
Code 160-100-20
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 1600x1000x200mm
Cấp độ phẳng: grade00 (6µm)
Trọng lượng: 963kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
Code 200-100-20
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 2000x1000x200mm
Cấp độ phẳng: grade00 (6,5µm)
Trọng lượng: 1200kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
Code 160-160-30
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 1600x1600x300mm
Cấp độ phẳng: grade00 (6,5µm)
Trọng lượng: 2312kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
Code 200-160-30
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 2000x1600x300mm
Cấp độ phẳng: grade00 (7µm)
Trọng lượng: 2890kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
Code 250-160-30
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 2500x1600x300mm
Cấp độ phẳng: grade00 (8µm)
Trọng lượng: 3612kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
 
 
 
 
Code 300-200-50
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 3000x2000x500mm
Cấp độ phẳng: grade00 (9µm)
Trọng lượng: 9030kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
Code 400-200-70
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 4000x2000x700mm
Cấp độ phẳng: grade00 (11µm)
Trọng lượng: 12040kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
Code 600-200-70
Vật liệu: đá granite
Kích thước: 6000x2000x700mm
Cấp độ phẳng: grade00 (15µm)
Trọng lượng: 25284kg
Thương hiệu: HITECH -Việt Nam
 
Bàn rà chuẩn đá granite, mặt phẳng chuẩm đá granite, bàn máp mitutoyo, bàn máp hitech, bàn rà chuẩn hitech, bàn rà chuẩn đá granite hitech, bàn máp giá rẻ, bàn rà chuẩn giá rẻ hitech, giá đỡ bàn máp, giá đỡ bàn rà chuẩn, giá đỡ bàn rà chuẩn hitech, bàn máp insize, giá đỡ chân bàn rà chuẩn bàn máp,

No comments:

Post a Comment